مدیران شستا چقدر حقوق می‌گیرند؟

برنامه پایش به بررسی فعالیت‌های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) پرداخت.

آخرین اخبار