گاف بزرگ علی ضیاء و توهین اش به خبرنگاران!

علی ضیاء مجری جوان تلویزیون که این شبها با مجموعه “امشب” روی آنتن شبکه اول است چند شب قبل یک گاف بزرگ در اجرا داشت.

آخرین اخبار