گزارش؛

مرگ تدریجی حیات شهروندان بر اثر آلودگی هوای اصفهان/آلودگی زیرپوست شهر قربانی می‌گیرد

همه ما در این هوا مجبور به تنفس هستیم شریان زندگی در این هوا هر روز رقم می‌خورد، هوایی مملو از آلودگی که همتی بزرگ برای کاهش آن می‌طلبد، همتی که یک شبه اتفاق نمی‌افتد اما در همین فاصله هر روز به قربانیان آلودگی هوا در اصفهان اضافه می‌شود.

آخرین اخبار