شهردار شهر هرند در گفتگو با اصفهان شرق:

جایگاه توزیع سوخت گاز هرند در تعطیلی 2 ساله به سر می برد

شهردار شهر هرند گفت: جایگاه توزیع سوخت گاز(CNG) هرند به دلیل بدهی شرکت بهره بردار به شرکت گاز بر روی رانندگان خودروهای گاز سوز بسته شده است.

آخرین اخبار