مدیرعامل شرکت گاز اصفهان مطرح کرد:

عذرخواهی بابت تاخیر در نصب علمک گاز/ ۵۰۰ میلیارد تومان طلبکاریم

مدیرعامل شرکت گاز اصفهان گفت: بابت تاخیر در نصب علمک‌ گاز مشترکین به علت دلیل پراکندگی جمعیت و فاصله شبکه گازرسانی تا منازل مسکونی، از شهروندان عذرخواهی می‌کنم.

آخرین اخبار