همزمان با دهه فجر؛

2 طرح ایستگاه و خط انتقال گاز در شرق اصفهان بهره برداری شد

2 طرح خط انتقال گاز و ایستگاه تقلیل فشار گاز (CGS) در شرق اصفهان با اعتبار 370 میلیارد ریال و همزمان با دهه فجر به بهره برداری رسید.

آخرین اخبار