عصر امروز؛

450 اصله نهال توسط کارگران شرکت کیسون کاشته شد/ تصاویر

450 اصله نهال توسط کارگران شرکت کیسون کاشته شد/ تصاویر

در بیست و یکمین روز تجمع انجام شد؛

خواسته کارگران زحمت کش پروژه راه آهن ورزنه تا پیگیری امام جمعه شهر

پیگیری کارگران پروژه کیسون واقع در راه آهن ورزنه در بیست و یکمین روز خود به سر رسید و این درحالی بود که امام جمعه شهر ورزنه، دست کارگران را برای پیگیری دریافت حقوق قانونی شان فشرد.

طرح موضوع به پنجمین روز خود رسید؛

خواسته کارگران شرکت کیسون در ایستگاه راه آهن شهر ورزنه از مسئولان/ تصاویر

کارگران شرکت کیسون ( اجرا کننده پروژه دو خطه کردن راه آهن شبنم –مشک ) در ایستگاه راه آهن شهر ورزنه پنجمین روز طرح خواسته خود از مسئولان را پشت سرگذاشت.

آخرین اخبار