مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان

اتوبوس های برقی به اصفهان می آیند

به گفته مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه، در برنامه استراتژیک این شرکت راه اندازی اتوبوس های برقی مطرح شده و دنبال هستیم که در محدوده مرکزی شهر و در مسیرهای اطراف اماکن تاریخی از اتوبوس های برقی استفاده کنیم.

آخرین اخبار