رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان خبر داد

دستگیری سرشبکه اصلی شرکت هرمی گاما با 4 هزار زیرمجموعه/ متهم ماهانه 315 هزار دلار درآمد داشت

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: یکی از سرشاخه‌ها و سرشبکه‌های اصلی شرکت هرمی گاما با 4 هزار و 36 نفر زیرمجموعه و درآمد ماهانه 315 هزار دلار در عملیات ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد.

آخرین اخبار