سخنگوی‌شرکت‌آب‌وفاضلاب‌اصفهان:

پساب های فاضلاب یکی از راه‌های تامین آب برای صنایع است

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب اصفهان گفت:پساب های فاضلاب یکی از راه‌های تامین آب برای صنایع است که یکی از شرکت های فولادی اصفهان در این زمینه پیش قدم شده است.

آخرین اخبار