عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

ایرادات گذشته درلایحه بودجه۹۷ حذف شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در سال جاری بودجه جاری از بودجه عمرانی پیشی گرفت، بنابراین در بودجه سال ۹۷ باید نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی تفاوت داشته باشد، گفت: وجود اوراق بهادار اسلامی در بودجه سال ۹۶ موجب بدهکار شدن کشور شده است.

عملیات خصوصی سازی در آستانه توقف؛

دست های پشت پرده مانع واگذاری شرکت های دولتی

پیش بینی ها نشان می دهد در صورت تداوم شرایط کنونی در بورس، امکان واگذاری شرکت ها در سال جاری طبق پیش بینی ها فراهم نشود. این در حالی است که در بودجه سال جاری نیز مانند سال های گذشته دولت درآمدی را از بابت خصوصی سازی و واگذاری شرکت های مازادش پیش بینی کرده است.

آخرین اخبار