یادداشت:

اختلافاتی که اتوبوس‌های گاز‌سوز اصفهان را زمین‌گیر کرد

اختلاف شرکت نیک‌اندیش و شرکت گاز در میزان گاز تحویلی و طولانی شدن روند رسیدگی به این اختلاف سبب کاهش گاز ارائه شده به اتوبوس‌های گاز‌سوز اصفهان شده و این اختلافات این اتوبوس‌ها را زمین‌گیر کرده است.

آخرین اخبار