همراه با ورزش شرق اصفهان:

تیم شرکت نفت شمس بر سکوی قهرمانی ایستاد

اولین دوره مسابقات جوانان شهر نیک آباد جام ورزش و جوانان با قهرمانی تیم شرکت نفت شمس به کار خود پایان داد.

آخرین اخبار