مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد:

هدف گذاری ظرفیت ۶۰۰ هزار بشکه ای تولید در میدان آزادگان جنوبی

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت:با امضای قرارداد توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی ظرفیت تولید به ۳۲۰هزار بشکه در روز می رسد که برای ظرفیت ۶۰۰ هزار بشکه ای نیز هدف گذاری کرده ایم.

آخرین اخبار