پاسخ درس آموز فرانسه به دست و دلبازی روحانی!

فرانسه در پسابرجام اولین کشور (دست‌کم اروپایی) بود که درهای بازار ایران به روی شرکت‌های آن گشوده شد. قراردادهای ایران با تنها با دو شرکت فرانسوی ایرباس و پژو، اقتصاد این کشور را متحول و سهام این شرکت‌ها در بورس صعود کرد.

آخرین اخبار