مدیر دفتر مدیریت مصرف توزیع برق شهرستان اصفهان

افزایش 10 درصدی مصرف برق در اصفهان / خاموشی محتمل است

مدیر دفتر مدیریت مصرف توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: خرداد ماه امسال رکورد بیشترین پیک بار مصرف برق در سطح کشور و نیز اصفهان با رشد 10 درصدی در مقایسه با سال های گذشته اتفاق افتاد که با روند کنونی خاموشی در شبکه محتمل است.

آخرین اخبار