مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق اصفهان:

طرح رایگان شرکت برق برای کشاورزان

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گفت: اگر کشاورزان در فصل گرم سال روزی چهار ساعت از متورهای پمپاژ چاه‌های آب استفاده نکنند، می‌توانند مابقی مدت زمان استفاده برق را از انرژی رایگان بهره‌مند شوند و تنها هزینه‌های مربوط به بخش ارزش افزوده و عوارض قبض برق را پرداخت کنند.

مدیر خانه فرهنگ مدیریت مصرف برق اصفهان:

مصرف برق در اصفهان رکورد زد/ رشد نگر‌ان‌كننده مصرف در روزهای ابتدايی تابستان

مدیر خانه فرهنگ مدیریت مصرف شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان میزان پیک بار در شهر اصفهان را هزار و 30 مگاوات اعلام کرد و گفت: در اصفهان نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته، پیک بار مصرف برق افزایش یافته که این میزان مصرف برق در روزهای ابتدایی فصل گرما نگران‌کننده است.

آخرین اخبار