نماینده مردم شاهین‌شهر و برخوارو میمه در مجلس:

عدم اعتماد به شرکت خارجی در قرارداد جدید نفتی به علت بدعهدی های گذشته/ نباید بار دیگر به کشورخسارتی وارد شود

نماینده مردم شاهین‌شهر و برخوارو میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: به علت این که شرکت خارجی طرف قرارداد نفتی در گذشته به تعهدات خودعمل نکرده هیچ تضمینی برای انجام قرارداد فعلی از طرف آنها نیست.

آخرین اخبار