احتمال خاموشی در تابستان امسال؛

۶۰ هزار مگاوات، نیاز واقعی مصرف برق در تابستان امسال / نیاز به صرفه جویی 4 درصدی برای مقابله با خاموشی

در سال جاری نیاز واقعی مصرف برق ۶۰ هزار مگاوات است و اگر با اصلاح الگوی مصرف حدود سه تا چهار درصد از این میزان مصرف محدود نشود احتمال خاموشی وجود دارد.

آخرین اخبار