در بررسی مشکلات عشایر جرقویه مطرح شد:

امور عشایر آماده کمک به عشایر و کاهش مشکلات آنهاست

مدیر امور عشایر استان گفت: امور عشایر کماکان آماده است تا هر قدمی که به نفع عشایر باشد با رعایت مقررات انجام دهد.

آخرین اخبار