کسب رتبه ی نخست استانی شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی

شرکت تعاونی خدماتی دهیاری های بخش مرکزی امسال هم رتبه ی نخست استان اصفهان را از آن خود کرد.

آخرین اخبار