مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان:

استان اصفهان 11 درصد برق کشور را مصرف می‌کند/ 80 درصد تولید برق در اصفهان خصوصی است

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان اصفهان گفت: در حال حاضر استان اصفهان 11 درصد برق کشور را تولید و 12 درصد برق کشور را نیز مصرف می‌کند.

آخرین اخبار