بخشدار جرقویه سفلی:

هفده استعلام تا بهره برداری از شرکت بازیافت نیک آباد/ بزرگترین پروژه ملی عشایر نصرآباد در دهه فجر کلید می خورد

جعفری بخشدار جرقویه سفلی گفت: قرار گرفتن شرکت بازیافت به شهرک خصوصی، نیازمند 17 استعلام از ادارات ذیربط دارد که زمان زیادی را می طلبد.

آخرین اخبار