واقع در شهرک صنعتی حسن آباد جرقویه علیا:

شرکت ارمغان شیمی سپاهان طعمه ی حریق شد/ تصاویر

شرکت ارمغان شیمی سپاهان تولید کننده چسب جاوید آتش گرفت.

شرکت ارمغان شیمی سپاهان حسن آباد جرقویه طعمه ی حریق شد/ تصاویر

شرکت ارمغان شیمی سپاهان تولید کننده چسب جاوید آتش گرفت.

آخرین اخبار