30 درصد مسافرین در اصفهان از زدن کارت بلیط اتوبوس خودداری می کنند

مدیر عامل شرکت اتوبوس رانی استان اصفهان گفت: شرکت اتوبوس رانی اصفهان با مشکلات مالی متعددی روبرو است که از یک سو شهرداری توان ندارد که به طور کامل این شرکت را حمایت مالی کند و از سوی دیگر 30 درصد مسافرین در اصفهان از زدن کارت بلیط خودداری می کنند.

آخرین اخبار