کارشناس سفیرسبز سپاهان گفت:

بیمه گامی موثر برای جبران خسارت محصولات کشاورزی شرق اصفهان

کارشناس طرح بیمه کشاورزی گفت: شرکت آتیه اندیشان سپنتا به مدیریت بیمه محصولات کشاورزی(شرکت سفیرسبز سپاهان)گامی خوب برای جبران ضرر وزیان محصولات کشاورزی شرق اصفهان برداشتند.

آخرین اخبار