معاون شرکت آب و فاضلاب اصفهان خبر داد

کشف 910 انشعاب آب غیرمجاز در اصفهان

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب اصفهان گفت: در سال گذشته 910 فقره انشعاب غیرمجاز کشف و پس از اخذ جرایم رفع شد.

آخرین اخبار