معاون شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان:

شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان استخدام می‌کند

معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در راستای توسعه اشتغال اقدام به استخدام نیروهای واجد شرایط می‌کند.

معاون آبفای استان اصفهان خبر داد

تأمین 10 درصدی آب شرب اصفهان از چاه‌های جدیدالحفر

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: حفر حدود 80 حلقه چاه در سطح استان اصفهان باید در کمترین زمان ممکن انجام پذیرد، چراکه حداقل 10 درصد آب شرب از طریق چاه‌های جدیدالحفر تأمین می‌شوند.

معاون امور خدمات مشترکین و در آمد شرکت آب و فاضلاب

ضرورت کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب صنایع

معاون امور خدمات مشترکین و در آمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: با توجه به کاهش منایع آبی باید در مصرف آب صنایع ۲۵ درصد صرفه جویی شود.

معاون منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

۱۷۵ میلیون مترمکعب پساب در اصفهان تولید می‌شود

معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: در حال حاضر ۱۷۵ میلیون مترمکعب پساب در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب اصفهان تولید می‌شود که ۱۴ درصد پساب تولیدشده در کشور را شامل می‌شود.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان:

اصفهانی‌ها مصرف بهینه آب در پاییز و زمستان را جدی بگیرند/خشک شدن ۱۲۴حلقه چاه در استان

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: صرفه جویی در مصرف آب مختص به فصول گرم نیست و مصرف بهینه ما در تمام طول سال و پاییز و زمستان نیز باید استمرار داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مطرح کرد:

کاهش ۳ درصدی مصرف آب در اصفهان/از دست رفتن ۵۶۰۰ لیتر برثانیه منابع چاه‌های فلمن در ۸ سال

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به اینکه امسال اصفهانی ها ۳ درصد در مصرف آب صرفه جویی کرده اند، گفت: طی ۸ سال گذشته ۵۶۰۰ لیتر در ثانیه منابع آبی در دسترس مان را توسط چاه های متفرقه و فلمن از دست داده ایم.

معاون شرکت آبفا اصفهان مطرح کرد

رعایت 85 درصدی الگوی مصرف آب توسط مردم اصفهان

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: شرکت آب و فاضلاب اصفهان در سال‌های اخیر با اقدامات فنی و مهندسی، فرهنگی و تعرفه‌ای که در دستور کار قرارداد منجر شد که هم اکنون 85 درصد مردم الگوی مصرف را رعایت کنند.

تنش آبی در تابستان سال جاری

صرفه جویی روزانه 1.5 لیتر برای عبور از تابستان بدون قطعی آب

اگر چهار میلیون نفر هم استانی های اصفهان در شبانه روز تنها یک و نیم لیتر آب صرفه جویی کنند حدود 6 میلیون لیتر از مصرف آب کاسته می شود و این عدد چشمگیر و بزرگی است که با آن می توان از تابستان داغ امسال بدون جیره بندی و قطعی آب گذر کرد.

مشکل آب شرب اصفهان تا بهره برداری تونل گلاب دو ادامه می یابد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: تا زمانی که تونل «گلاب دو» به عنوان یک سامانه جدید وارد شبکه توزیع آب نشود، شرایط سخت تامین آب شرب اصفهان همچنان ادامه خواهد داشت.

آخرین اخبار