مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان

تخصیص آب شرب در اصفهان ۴۰ درصد کاهش یافت

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به وضعیت تأمین آب شرب گفت: در چند روز اخیر تخصیص آب شرب اصفهان حدود ۴۰ درصد کاهش ‌یافته است.

آخرین اخبار