رئیس ‌آب منطقه‌ای استان اصفهان:

جریان آب زاینده‌رود تا ۲ هفته آینده در اصفهان تداوم پیدا می‌کند

رئیس شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: جریان آب زاینده‌رود در ‌اصفهان تا ۲ هفته دیگر ادامه دارد و بعد از این مدت، میزان آب کاهش پیدا می‌کند تا کشت پاییزه به سرانجام برسد.

کنترل برداشت های سطحی و زیرسطحی زاینده رود سخت ترین کار است

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان گفت: کنترل برداشت های سطحی و زیر سطحی آب سخت ترین اقدام است.

مدیر شرکت آب منطقه‌ای اصفهان:

حوضه زاینده‌رود نیازمند انضباط برداشت آب است

مدیر شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: سامان دهی و کنترل برداشت‌ها از رودخانه زاینده‌رود و سرشاخه‌های آن از جمله اقدامات موثر احیای این حوضه از سراب تا پایاب است.

آخرین اخبار