معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای استان اصفهان:

حجم آب سد زاینده‎‌رود به 240 میلیون مترمکعب رسیده است/ خط قرمز 200 میلیون مترمکعبی برای پایان شهریور ماه

معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: حدود 240 میلیون مترمکعب آب در پشت سد زاینده‌رود ذخیره شده که این میزان تهدیدی برای تأمین آب شرب استان نبوده و بر اساس برنامه قبلی شرکت آب منطقه‌ای استان، با حجم فعلی نگرانی از بابت تأمین آب شرب وجود ندارد.

آخرین اخبار