گزارش/

چشم زاینده رود به دست مدیران/ صرفه ‌جویی در بخش شرب و صنعت‌ در دستور کار

با مدیریت نادرست در حوزه آب زاینده‌رود و همراه شدن آن با کاهش بارندگی‌ها،شهر اصفهان چند سالی است با چالش خشک شدن این رودخانه دست و پنجه نرم می کرد که هم اکنون با تدابیر ویژه، آبی هر چند کم در آن جریان دارد.

آب کشت پاییزه در شرق اصفهان عادلانه توزیع نشد

رییس کمیسیون کشاورزی و عمرانی شورای اسلامی شهرستان اصفهان با تاکید بر اینکه توزیع آب کشت پاییزه شرق در مرحله اول بازگشایی زنده‌رود عادلانه صورت نگرفت، گفت: شرکت آب منطقه‌ای و شرکت میراب مسوول خسارت وارده به کشاورزان بخش ورزنه در خصوص کاهش سطح کشت انجام شده هستند و باید پاسخگو باشند.

آخرین اخبار