رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

زمینه حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد اصفهان فراهم شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان گفت: باید زمینه حضور بخش خصوصی بیش از گذشته در اقتصاد استان فراهم شود تا فعالیت‌های اقتصادی گسترش یابد.

آخرین اخبار