با مخترعین ایرانی؛

صرفه‌جویی در مصرف آب به کمک شرکت‌های دانش بنیان

یکی از شرکت‌های دانش بنیان موفق به تولید کنتور هوشمندی شده است که از مصرف بی‌رویه آب جلوگیری می‌کند.

آخرین اخبار