مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان خبر داد:

نصب ۳۷۰۰ دستگاه کنتور هوشمند در چاه‌های کشاورزی اصفهان/پُرشدن ۲۲۴ حلقه چاه غیرمجاز استان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان از نصب سه هزار و ۷۰۰ دستگاه کنتور هوشمند در استان اصفهان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: تاکنون ۲۲۴ حلقه چاه غیرمجاز نیز با اخذ مجوزهای قانونی و قضایی پر در استان شده است.

آخرین اخبار