دستمزد۹۵ سه شنبه آینده تعیین می شود

نماینده کارگران در شواری عالی کار از موکول شدن نتیجه نهایی دستمزد ۹۵ به سه شنبه آینده خبر داد.

آخرین اخبار