هشتمین روز آلوده؛

روزهای اصفهان یکی پس از دیگری سیاه می شود

هوای اصفهان این روزها حال خوشی ندارد در یک هفته گذشته و ایستگاههای سنجش آلودگی هوا میزان آلاینده ها را با عدد ۱۳۴ نشان داد و روز گذشته این عدد به ۱۴۲ رسید تا نفس کشیدن برای اصفهانی ها سخت تر شود.

آخرین اخبار