مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان

توصیه های ایمنی را در فصل سرما جدی بگیریم

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: درز بندی درب و پنجره ها در منازلی که بخاری دارند و یا سیستم پکیج آنها داخل محیط ساختمان نصب شده است، به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

آخرین اخبار