میزبانی مدارس منطقه جرقويه عليا از غنچه های جدیدالورود

جشن غنچه ها با حضور دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی در مدارس شهر حسن آباد و روستاهای منطقه جرقویه علیا برگزار شد.

آخرین اخبار