رييس پليس امنيت عمومي استان اصفهان خبر داد:

دستگيري شرور سابقه دار در اصفهان

رييس پليس امنيت عمومي استان اصفهان اعلام كرد:‌ فرد شروري كه با مزاحمت‌ها و اقدامات شرارت آميز خود، آسايش ساكنان يكي از محله‌هاي شهر اصفهان را سلب كرده بود، در عمليات ويژه ماموران پليس امنيت عمومي استان اصفهان دستگير شد.

آخرین اخبار