پیامک‌های شرم‌آور با اطلاع‌رسانی قاطی شد

بیشتر پیامک‌های این روزها تبلیغاتی و از جنس سر بریدن مشترکان موبایل شده و هیچگونه نظارتی بر آنها نیست.

آخرین اخبار