در پی سخنان هاشمی رفسنجانی در قزوین؛

ما خیلی زودتر از اینها شرمنده شده ایم!!

هاشمی رفسنجانی در سخنرانی خود در قزوین گفته اند اگر دولت دستاوردهای برجام را فهرست کند، مخالفان برجام حتی نزد خانواده خود نیز شرمنده می شوند.

آخرین اخبار