خاطره‌اي كه اشك مذاكره کنندگان را درآورد

وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید در آخرین جلسه از آخرین روز مذاکرات وین بعد از این که خبرنگاران از اتاق خارج شدند، قرار شد هر کدام از وزرای خارجه ۱+۵ برخاسته و بگویند این مذاکرات برای آن‌ها چه معنایی داشته است.

آخرین اخبار