از افرادي كه كارت بليت ندارند، كرايه مازاد دريافت مي شود

مديرعامل شركت اتوبوسراني اصفهان و حومه با اشاره به اينكه از افرادي كه كارت بليت ندارند، كرايه مازاد دريافت مي شود، اظهار داشت: افرادي كه كارت بليت ندارد ، وظيفه شهروندي شان را انجام نداده اند بنابراين لزومي ندارد كه صد در صد يارانه بليت را براي آنها پرداخت كنيم.

آخرین اخبار