تحولات سوریه

بخش شمالی شرق حلب توسط رزمندگان مقاومت پاکسازی شد/ نقشه

نیروهای سوری با کمک نیروهای مقاومت طی چند ساعت اخیر موفق شدند بخش وسیعی از شرق شهر بزرگ حلب را پاکسازی کنند.

آخرین اخبار