به منظور نیاز ویژه به توسعه شرق شهرستان اصفهان؛

نمایندگان اصفهان، ارتقای بخش های شرق شهرستان به فرمانداری را خواستار شدند

مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری، ارتقای بخش به فرمانداری را برای مناطق شرق این شهرستان خواستار شدند.

آخرین اخبار