جرقویه علیا در سال (1394)؛

مسئولان جرقویه ای چه نمره ای کسب کردند/ ترمینال مسافربری حسن آباد طرحی نیمه تمام در دل کویر+ گزارش

گزارش پایان سال ۹۴، با ترین های بخش جرقویه علیا همراه هستیم تا روایت شادی و غم های مردم و همچنین وعده های داده شده از مسئولان را در قالب گزارشی یک ساله بیان کنیم.

آخرین اخبار