ذوالقدر خبر داد

50 سال سن؛ شرط بازنشستگی پیش از موعد بانوان

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون تلفیق نمایندگان برای بازنشستگی پیش از موعد زنان شرط سنی ۵۰ سال را گذاشتند.

آخرین اخبار