رئیس پلیس فتای استان اصفهان:

سایت‌های شرط بندی تحت عنوان قرعه‌کشی از مخاطب سوءاستفاده می‌کنند

رئیس پلیس فتای اصفهان گفت: مردم متوجه ماهیت بسیاری از سایت‌های شرط بندی نیستند زیرا ادمین‌ها با عناوینی فریبنده مانند پیش بینی فوتبال، قرعه کشی و جایزه آنها را به دام می اندازند.

معاون دادستان کل کشور مطرح کرد

شناسایی ۱۲۰۰ مورد قمار و شرط بندی در فضای مجازی

معاون دادستان کل کشور گفت: معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: قمار و شرط بندی در فضای مجازی رشد داشته و حدود ۱۲۰۰ مورد را دادستانی کل کشور شناسایی کرده است.

آخرین اخبار