نماز جمعه شهر ورزنه:

بسیجی حضرت علی(ع) است که تمام وجودش وقف اسلام است

امام جمعه شهر ورزنه گفت: بسیج الهام گرفته ازاولیاء خداوند است و به فرموده مقام معظم رهبری بسیجی یعنی حضرت علی(ع) که تمام وجودش وقف اسلام بود و اگر این تفکر در وجود مردم نبود انقلاب به سرانجام نمی رسید.

آخرین اخبار